Třídní schůzky - Класні збори


Schůzky s rodiči

8. září 2022 – třídní schůzky 15:30 – 16:00 hodin

1. prosince 2022 – konzultační hodiny dle potřeby od 13:00 – 15:30 hodin

12. ledna. 2023 – třídní schůzky od 16:00 hodin

9. – 12. května 2023 – dle sjednaných termínů (učitel – rodič – žák)

 

Зустрічі з батьками

 

8.9. 2022 - класні збори 15:30 - 16:00 год

01.12.2022 – години консультацій за потреби з 13:00 до 15:30.

01.12.2023 – класні збори з 16.00 год

9 – 12 травня 2023 року – за домовленими датами (вчитель – батьки – учень)