Kontakt - конта́кт


Třídní učitel:
Bc. Ondřej Linhart
Email:
linhart@1zskadan.cz
Kancelář školy:
kancelar@1zskadan.cz, 474 335 121
Speciální pedagog:
arabadziev@arabadziev.cz
Výchovná poradkyně:
vychovnyporadce@1zskadan.cz
Školní jídelna:
skolnijidelna@1zskadan.cz, tel. 474335123
Шкільна їдальня
skolnijidelna@1zskadan.cz, tel. 474335123